Wraz z Firmą Max Bögl Polska Sp. z o.o. rozpoczęliśmy prace projektowe nad projektem rozbudowy i modernizacji drogi kołowania i dróg szybkiego zejścia w porcie lotniczym Rzeszów Jasionka. W ramach robót objętych Kontraktem znajduje się m.in. zaprojektowanie drogi kołowania – równoległej o długości równej długości drogi startowej ok. 3200 mb i szerokości drogi 23 m z poboczami 2x10,5m wraz z infrastrukturą techniczną tj. oświetleniem nawigacyjnym, niezbędną kanalizacją techniczną oraz odwodnieniem projektowanej drogi do projektowanych kolektorów kanalizacji deszczowej.