Inwestor/Zleceniodawca:                                         Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu, /Projekt budowlany/ Joint Venture KIRCHNER/BÖGL/BERGER /Projekt wykonawczy/
Okres opracowania: Projekt budowlany 2003 – 2004; Projekt wykonawczy 2005 - 2006
Partnerzy: Profil Sp. z o.o.
Stadia dokumentacji:           Projekt budowlany, dokumentacja przetargowa, projekt wykonawczy

 

 


 

Opis zadania projektowego

Wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy.
Zakres realizowany przez BPDiM „BBKS– PROJEKT”:

Projekt przebudowy 61,66 km północnej jezdni autostrady nawierzchni betonowej, projekt odnowy 7 wiaduktów, projekt przebudowy węzłów, projekt przebudowy systemu odwodnienia autostrady, projekty oświetlenia 4 węzłów, projekt zintegrowanego systemu osłony meteorologicznej i zarządzania ruchem, projekt przebudowy rowów melioracyjnych.
W ramach opracowania zaprojektowano również dwa odcinki eksperymentalne. Pierwszy o nawierzchni betonowej ze zbrojeniem ciągłym bez dylatacji oraz drugi o nawierzchni betonowej na podbudowie z kruszywa.
Dokumentacja opracowana w języku polskim i angielskim zgodnie z procedurami ISPA.

 

Zakres głównych prac projektowych

  • Prace geodezyjne
  • Dokumentacja geotechniczna
  • Projekty branż: drogowej, mostowej, przepusty, rowy melioracyjne, elektrycznej, zintegrowanego systemu osłony meteorologicznej i zarządzania ruchem, odwodnienia, przebudowa kolidujących sieci.
  • Dokumentacja przetargowa (przedmiary, specyfikacje techniczne)