Artykuły

Dokumentacja projektowa dla budowy części 2 Autostradowej Obwodnicy Wrocławia – Autostrada A8 od km 13+500 do km 28+368,75 oraz łącznik "Długołęka" od km 0+000 do km 6+235,85

Inwestor/Zleceniodawca:                                       Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu dla PB /konsorcjum firm Strabag/Heilit + Woerner/Dywidag/Mostostal dla PW
Okres opracowania: 2005 – 2007 projekt  budowlany; 2007 - 2010 projekt wykonawczy
Partnerzy: ARCADIS Sp. z o.o. ; MOSTY WROCŁAW s.c. ; MOSTY KATOWICE Sp. z o.o.
Stadia dokumentacji: Projekt budowlany, dokumentacja przetargowa, projekty wykonawcze 

 

Czytaj więcej...

Dokumentacja projekt przebudowy ul. Bardzkiej we Wrocławiu

Inwestor/Zleceniodawca: Wrocławskie Inwestycje/Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o.
Okres opracowania: grudzień 2008 - listopad 2009
Partnerzy: MOSTY WROCŁAW s.c. w zakresie projektów obiektów mostowych
Stadia dokumentacji:         Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

 

Czytaj więcej...