Inwestor/Zleceniodawca:      Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu
Okres opracowania: 1998
Partnerzy: Podwykonawca BPBK Sp. z o.o.
Stadia dokumentacji: Projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacja przetargowa                   

 

 


Opis zadania projektowego

Projekt obejmował przebudowę ulicy Traugutta we Wrocławiu na odcinku od ulicy Pułaskiego do ulicy Krakowskiej z przebudową skrzyżowania ulic Traugutta – Krakowska-Kościuszki we Wrocławiu oraz przebudową skrzyżowań z ulicami poprzecznymi do ulicy Traugutta.

Zaprojektowano ulicę klasy „Z” z linią tramwajową , skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną , przystankami tramwajowymi, parkingami , pełną infrastrukturą podziemną i zielenią ozdobną.

Zakres głównych prac projektowych

  • Prace geodezyjne
  • Dokumentacja geotechniczna
  • Projekty branż :  drogowej, torowiska tramwajowego, tramwajowej sieci trakcyjnej, zieleni, kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i CO, oświetlenia,  przebudowy i budowy elektrycznych linii kablowych SN i nn, sygnalizacji świetlnej, przebudowy sieci telekomunikacyjnych, docelowej organizacji ruchu, organizacji ruchu na czas budowy
  • Dokumentacja przetargowa (przedmiary, specyfikacje techniczne)