Inwestor/Zleceniodawca:      Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu
Okres opracowania: styczeń 2000 – grudzień 2001
Partnerzy:  
Stadia dokumentacji: Projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacja przetargowa                   

 

 

 


Opis zadania projektowego

Projekt obejmuje przebudowę ulicy Jedności Narodowej we Wrocławiu na odcinku od ulicy Poniatowskiego do Mostu Warszawskiego, przebudowę ulic wokół Skweru Pionierów Wrocławskich, przebudowę odcinków ulicy Słowiańskiej i Nowowiejskiej wynikającą ze zmiany geometrii skrzyżowania z ulicą Jedności Narodowej, przebudowę odcinka ulic Daszyńskiego i Żeromskiego i pozostałych ulic bocznych. Zaprojektowano ulicę o szerokości podstawowej 13,0 m w świetle krawężników (razem z torowiskiem) co daje jeden pas ruchu w każdym kierunku niekolizyjny ze skrajnią tramwaju oraz dodatkowo drugi pas ruchu na torowisku tramwajowym. Poprzez wymianę nawierzchni , wykonanie wygodnych przystanków tramwajowych i sygnalizacji świetlnych na głównych skrzyżowaniach i w rejonie ulicy Damrota poprawił się znacznie komfort przejazdu i bezpieczeństwo użytkowników drogi. Uporządkowano parkowania pojazdów na całej długości ulicy poprzez wydzielenie specjalnych zatok postojowych z powierzchni chodników oraz zaprojektowanie wydzielonego parkingu i postoju TAXI na skwerze przy ulicy Słowiańskiej. Ponadto inwestycja objęła roboty branżowe takie jak: odwodnienie uliczne, sieci wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe,  oświetlenie ulicy , sygnalizację świetlną, przebudowę trakcji tramwajowej, przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego, wycinkę i przesadzenia kolidujących drzew i krzewów, nasadzenia drzew i krzewów, docelową organizację ruchu i uporządkowanie terenu.

Zakres głównych prac projektowych

  •  Prace geodezyjne
  •  Dokumentacja geotechniczna 
  •  Inwentaryzacja zieleni
  •  Projekty branż: drogowej, torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, , kanalizacji deszczowej, zieleni, organizacji ruchu,
     przebudowy kolidujących sieci elektrycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych , kanalizacyjnych, gazowych i CO
  •  Dokumentacja przetargowa (przedmiary, specyfikacje techniczne)
  •  Raport oddziaływania na środowisko