Inwestor/Zleceniodawca:      Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Oddział Południowo–Zachodni we Wrocławiu /Projekt budowlany/; WALTER-HEILIT Verkehrswegebau Sp. z o.o. /Projekt wykonawczy/
Okres opracowania: Projekt budowlany: 2000 – 2001; Projekt wykonawczy 2002 - 2004
Partnerzy: MOSTY WROCŁAW s.c.; Battenberg und Koch
Stadia dokumentacji:                                                      Projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacja przetargowa                   

 

 


Opis zadania projektowego

Wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy 49,46 km autostrady o nawierzchni betonowej, z projektem 17 obiektów mostowych, 28 przepustów pod autostradą projektami przebudowy 8 węzłów autostradowych i projektami oświetlenia 4 węzłów autostradowych, projektem przebudowy kolidujących sieci uzbrojenia, projektem docelowej organizacji ruchu (oznakowania poziomego i pionowego).

Dokumentacja opracowana w języku polskim i angielskim zgodnie z procedurami ISPA

Zakres głównych prac projektowych

  • Prace geodezyjne
  • Dokumentacja geotechniczna
  • Projekty branż : drogowej, mostowej, przepusty, rowy melioracyjne, odwodnienie, oświetlenie, przebudowa kolidujących sieci, organizacja ruchu.
  • Dokumentacja przetargowa (przedmiary, specyfikacje techniczne).