Inwestor/Zleceniodawca:      Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu, /Projekt budowlany/; STRABAG Sp. z o.o. /Projekt wykonawczy/
Okres opracowania: Projekt budowlany 2001 – 2002; Projekt wykonawczy 2003 - 2005
Partnerzy: Profil Sp. z o.o., MOSTY WROCŁAW s.c
Stadia dokumentacji:                                        Projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacja przetargowa                    

 


Opis zadania projektowego

Wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy.
Zakres realizowany przez BPDiM „BBKS– PROJEKT”:

  • jezdnia południowa km 81+900-km 104+100  L=22,20 km
  • jezdnia północna km 81+900-km 91+990 L=10,09 km.

Wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy autostrady o nawierzchni betonowej z czego nasze biuro zrealizowało odcinek o długości 22,2 km. Kompleksowe opracowanie obejmowało projekty 11 obiektów mostowych w ciągu autostrady, projekty odnowy wiaduktów nad autostradą, projekt 16 przepustów pod autostradą, projekty rowów melioracyjnych oraz projekt przebudowy 4 węzłów i oświetlenia 2 węzłów, projekt odwodnienia i projekty kolizyjnego uzbrojenia. Dokumentacja opracowana została w języku polskim i angielskim zgodnie z procedurami ISPA

Zakres głównych prac projektowych

  • Prace geodezyjne
  • Dokumentacja geotechniczna
  • Projekty branż: drogowej, mostowej, przepusty, rowy melioracyjne, elektrycznej, odwodnienie, przebudowę kolidujących sieci.
  • Dokumentacja przetargowa (przedmiary, specyfikacje techniczne)