Inwestor/Zleceniodawca: Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu                                           
Okres opracowania: sierpień 2007 – grudzień 2007
Partnerzy:  
Stadia dokumentacji: koncepcja                   

 

 

 


Opis zadania projektowego

Koncepcja obejmuje odcinek dwujezdniowej ulicy klasy G, który połączy  projektowaną Obwodnicę Śródmiejską z węzłem „Widawa” Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Zaprojektowano dwie jezdnie główne ulicy o szerokości 7,0 m. W części centralnej odcinka zaplanowano skrzyżowanie regulowane sygnalizacją świetlną stanowiące podłączenie projektowanych dróg zbiorczych do jezdni ul. Żmigrodzkiej. W ramach koncepcji przewidziano również budowę chodników, ścieżek rowerowych i parkingów. Projektowany układ dostosowano do docelowej geometrii węzła „Widawa” po wybudowaniu drogi ekspresowej S5.

Zakres głównych prac projektowych

  • prace geodezyjne
  • dokumentacja geotechniczna
  • koncepcja przebudowy układu drogowego i organizacji ruchu
  • koncepcja budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu