Inwestor/Zleceniodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad Oddział w Łodzi Hermann Kirchner Polska Sp. z o.
Okres opracowania: wrzesień 2007 – czerwiec 2008
Partnerzy: MOSTY WROCŁAW s.c. w zakresie projektów obiektów mostowych
Stadia dokumentacji:                  Projekt budowlany, projekt wykonawczy

 

 

 


Opis zadania projektowego

Budowana obwodnica Strykowa stanowić będzie połączenie pomiędzy odcinkiem autostrady A2 Konin – Stryków a drogą krajową nr 14 Łowicz – Łódz. Celem budowy obwodnicy jest wyeliminowanie przejazdów tranzytowych przez Stryków. W ramach dokumentacji zaprojektowano odcinek autostrady A2, łącznicę węzła „Stryków 1” , odcinek zachodniej jezdni autostrady A1 od  A2 do DK14 oraz łącznik do drogi nr 14 ze skrzyżowaniem skanalizowanym z sygnalizacją świetlną. Zaprojektowano także przebudowę odcinka drogi krajowej nr 14 oraz drogi wojewódzkiej nr 708 z wiaduktami nad autostradą A1, a także budowę odcinka drogi gminnej i dróg dojazdowych i serwisowych.

Zakres głównych prac projektowych

  • Prace geodezyjne 
  • Prace geotechniczne
  • Inwentaryzacja zieleni
  • Projekty branż: drogowej, mostowej, przebudowy i budowy napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych, budowy oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej, przebudowy sieci telekomunikacyjnych, kanalizacji deszczowej wraz z elementami podczyszczającymi, przebudowy sieci drenarskiej, budowy przepustów, przebudowy rowów melioracyjnych
  • Szczegółowe specyfikacje techniczne, przedmiar robót