W piątek 16 listopada 2007 roku podczas Dolnośląskiego Szczytu Gospodarczego , który odbył się w ramach Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego w Krzyżowej, Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS-PROJEKT Sp. z o.o. we Wrocławiu  zostało wyróżnione Dolnośląską Nagrodą Gospodarczą.

Dolnośląska Nagroda Gospodarcza została ustanowiona, by kształtować  wizerunek Dolnego Śląska i pokazywać firmy, których działalność  wpływa na rozwój i pozytywny wizerunek regionu. W pierwszej edycji tej prestiżowej nagrody ustanowionej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego,

Wojewodę Dolnośląskiego i Radę Inicjatorów Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego, tą prestiżową nagrodę otrzymało pięć firm.

W imieniu naszej Firmy , Dolnośląską Nagrodę Gospodarczą z rąk Premiera Kazimierza Marcinkiewicza i Marszałka Województwa Dolnośląskiego Andrzeja Łosia odebrał Prezes Zarządu – Marek Suchy.