Inwestor/Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"
Okres opracowania: czerwiec 2015 – grudzień 2015
Partnerzy: Mosty Katowice Sp. z o.o.
Stadia dokumentacji: projekt budowlany

 

 

 


Opis zadania projektowego

Zakres dokumentacji obejmuje projekt budowlany budowy płyty postojowej odstawczej na sprzęt Agentów Obsługi Naziemnej o nawierzchni betonowej 8 725 m², budowy placu składowo-manewrowego, dróg technicznych i patrolowych o nawierzchni bitumicznej 4 790 m², budowy systemu odwodnienia oraz oświetlenia ogólnego płyty postojowej odstawczej, przebudowę kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia oraz rozbiórkę elementów istniejącej infrastruktury magazynu paliw i smarów.

Zakres głównych prac projektowych

  • Prace geodezyjne
  • Dokumentacja geotechniczna
  • Projekty branż: drogowo-lotniskowej, sanitarnej i elektrycznej 
  • Projekty rozbiórek istniejącej infrastruktury magazynu paliw i smarów