Inwestor/Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"
Okres opracowania: lipiec 2015 – grudzień 2015
Partnerzy: Mosty Katowice Sp. z o.o.
Stadia dokumentacji: projekt budowlany

 

 

 

 


Opis zadania projektowego

Zakres dokumentacji obejmuje projekt budowlany przebudowy płyty postojowej samolotów PPS 9, przebudowy skrzyżowania dróg kołowania U1, U2 i W, przebudowy dróg kołowania Z1 i Z2 wraz ze stanowiskami postojowymi 9 i 10, przebudowy systemu odwodnienia płyt postojowych i dróg kołowania, przebudowy oświetlenia płyty postojowej samolotów PPS 9 oraz drogi kołowania U związane z dostosowaniem drogi kołowania U do parametrów kodu E, budowy kanalizacji i oświetlenia nawigacyjnego dla drogi kołowania U2, budowy kanalizacji teletechnicznej, rozbudowy i przebudowy istniejącej kanalizacji teletechnicznej, przebudowy kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia.

Droga kołowania dla SP kodu E, płyty postojowe dla SP kodu C i E, powierzchnia dróg kołowania i płyt postojowych o nawierzchni betonowej 101 240 m², powierzchnia poboczy drogi kołowania o nawierzchni bitumicznej 5 140 m².

Dodatkowo opracowano rozwiązania do przeniesienia istniejącej infrastruktury poza trasami przejazdów statków powietrznych oraz określono obszar całkowitej wymiany istniejącej nawierzchni betonowej w miejscach jej uszkodzenia lub niewystarczającej nośności. 

Zakres głównych prac projektowych

  • Prace geodezyjne
  • Dokumentacja geotechniczna
  • Projekty branż: drogowo-lotniskowej, sanitarnej, elektrycznej (sieci elektroenergetyczne, oświetlenie nawigacyjne i oświetlenie ogólne płyt postojowych) i teletechnicznej
  • Projekty rozbiórek istniejącej infrastruktury magazynu paliw i smarów