Wrzesień 2018 - Rozszerzamy działalność o wykonywanie audytów BRD. Minister Infrastruktury nadał zatrudnionym, w naszym biurze projektantom inżynierii ruchu Certyfikaty Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W związku z tym Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS-PROJEKT Sp. z o.o. rozszerza działalność o wykonywanie audytów BRD. Zapraszamy do współpracy.