W lipcu 2021 roku podpisaliśmy umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział we Wrocławiu na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Złotego Stoku w ciągu drogi krajowej nr 46". 

Poniżej link do strony internetowej projektu obwodnicy Złotego-Stoku:

http://dk46-obwodnicazlotegostoku.pl