Inwestor/Zleceniodawca:      Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.                                        
Okres opracowania: sierpień 2012 – wrzesień 2013
Partnerzy:                                                                                                                              
Stadia dokumentacji: Projekt budowlany, projekt wykonawczy

 

 

 


Inwestor/Zleceniodawca:

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.

 

Okres opracowania:

sierpień 2012 – wrzesień 2013

 

Opis zadania projektowego:

Dokumentację opracowano dla umożliwienia realizacji budowy nowej bazy CARGO – Etap I Budowa płyty postojowej CARGO oraz drogi kołowania E0 w MPL „Katowice” w Pyrzowicach.

Zaprojektowane rozwiązania umożliwiają rozbudowę płyty postojowej w kolejnych etapach realizacyjnych.

Zadanie obejmowało zaprojektowanie następujących elementów:

 1. drogi kołowania E0 o parametrach dla samolotów kodu E, długości około 370 m i szerokości 23 m wraz z obustronnymi utwardzonymi poboczami o szerokości 10.5 m;
 2. płyty postojowej cargo o wymiarach 97.0 x 137.5 m, umożliwiającej postój samolotów kodu C lub D;
 3. systemu odwodnienia płyty postojowej cargo i drogi kołowania;
 4. oświetlenia nawigacyjnego drogi kołowania i płyty z dostosowaniem do CAT II;
 5. systemu dozoru wizyjnego miejsc postojowych;
 6. sieci teletechnicznych;
 7. przebudowę kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia.

Zakres głównych prac projektowych:

 • Prace geodezyjne
 • Dokumentacja geotechniczna
 • Dwuwariantowa koncepcja programowo-przestrzenna
 • Projekt budowlany i projekty wykonawcze branż :
         - drogowo-lotniskowej,
         - oświetlenia nawigacyjnego dla kategorii II ILS,
         - odwodnienia wraz ze zbiornikami retencyjnymi i pompowniami wód deszczowych,
         - sieci elektrycznych,
         - telekomunikacyjnej i monitoringu,
         - przebudowa kolizyjnych sieci,
         - projekt oznakowania oraz projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych.
 • Specyfikacje techniczne
 • Przedmiary robót
 • Kosztorys inwestorski