Inwestor/Zleceniodawca:                                       Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu dla PB /konsorcjum firm Strabag/Heilit + Woerner/Dywidag/Mostostal dla PW
Okres opracowania: 2005 – 2007 projekt  budowlany; 2007 - 2010 projekt wykonawczy
Partnerzy: ARCADIS Sp. z o.o. ; MOSTY WROCŁAW s.c. ; MOSTY KATOWICE Sp. z o.o.
Stadia dokumentacji: Projekt budowlany, dokumentacja przetargowa, projekty wykonawcze 

 

 

 


Opis zadania projektowego

W ramach część II Autostradowej Obwodnicy Wrocławia zaprojektowano między innymi : budowę ok. 14,9 km autostrady A8 w większości na obszarze miasta Wrocławia, ok. 0,5 km drogi ekspresowej S8 w węźle Pawłowice i ok. 5,7 km drogi klasy GP łączącej autostradę A8 z drogą krajową nr 8 (łącznik Długołęka), budowę 3 węzłów autostradowych zlokalizowanych na terenie miasta Wrocławia (węzeł „Wrocław Stadion” z drogą krajową nr 94-ulicą Kosmonautów, węzeł „Wrocław Północ” z drogą krajową nr 5 – ulicą Sułowską oraz węzeł „Pawłowice” z drogą ekspresową S8) , przebudowę i budowę ok. 7 km ulic i około 9 km dróg dojazdowych , budowę 6 skrzyżowań w tym czterech z sygnalizacją świetlną i jednego dużego ronda, budowę 20 obiektów mostowych o łącznej długości ok. 5,5 km w tym podwieszonego mostu przez rzekę Odrę o długości ok. 1740 m , estakady nad polami irygowanymi o długości ok. 1600 m , estakad nad ulicami Żernicką, Kosmonautów, Królewiecką , Kamieńskiego i nad doliną rzeki Widawy, przejść ekologicznych pod i nad obwodnicą i wielu innych, budowę kilkudziesięciu przepustów, w tym wielu z przejściami dla zwierząt, budowę ok. 17 km ekranów akustycznych, budowę systemu odwodnienia autostrady, dróg i ulic, budowę oświetlenia autostrady, węzłów, dróg i ulic, budowę kanalizacji dla telefonów alarmowych, budowę i przebudowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych i energetycznych, przebudowę infrastruktury kolejowej, budowę ogrodzenia oraz budowę elementów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Autostradowa Obwodnica Wrocławia jest jedną z najważniejszych dla kraju, regionu i Wrocławia inwestycji drogowych. Przebieg przez teren miasta Wrocławia, znaczna ilość obiektów inżynierskich, zabezpieczeń ekologicznych i przebudowy infrastruktury czyni ją jedną z najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych zarówno pod względem projektowym jak i realizacyjnym.

Zakres głównych prac projektowych

  • Prace geodezyjne
  • Dokumentacja geotechniczna
  • Projekty budowlane i wykonawcze branż: drogowej, mostowej, odwodnienia, oświetlenia, przebudowy i budowy sieci elektrycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, przebudowy urządzeń i sieci kolejowych,  przebudowy linii tramwajowej wraz z trakcji tramwajową, projekt Systemu Informacji Autostradowej, projekt ekranów akustycznych, projekt docelowej organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas budowy, projekty rozbiórki obiektów, projekt zieleni, projekt kompensat przyrodniczych
  • Dokumentacja przetargowa (instrukcja dla oferentów, warunki kontraktu, przedmiary, specyfikacje techniczne) i kosztorysy inwestorskie