Inwestor/Zleceniodawca:      Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka”Sp. z o.o./ Max Bögl Polska Sp. z o.o.
Okres opracowania: kwiecień 2011 – maj 2012
Partnerzy: Podwykonawcy: MOSTY WROCŁAW s.c.; ARCHIKON s.c.; BPBK Sp. z o.o.
Stadia dokumentacji:                 Koncepcja, projekt budowlany, projek wykonawczy, dokumentacja przetargowa dla II etapu

 

 

 

 


Opis zadania projektowego

Rozbudowa i modernizacja równoległej drogi kołowania oraz budowa dróg szybkiego zejścia w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka jest realizowana w  kontrakcie „zaprojektuj-zbuduj”. BBKS-Projekt Sp. z o.o., jako partner Generalnego Wykonawcy, odpowiadał za część projektową kontraktu. W ramach prac projektowych zaprojektowano równoległą drogę kołowania o długości 3 000 m, trzy prostopadłe drogi kołowania  o długości – 182,5 m, 205 m i 510 m, oraz dwie drogi kołowania szybkiego zejścia o długości 375 i 400 m. Drogi odpowiadają standardom ICAO dla samolotów kodu E. Zaprojektowano betonową nawierzchnię dróg kołowania oraz obustronne bitumiczne pobocza, podstawowa szerokość dróg kołowania wynosi 23 m, a szerokość poboczy 10,5 m. W ramach kontraktu zaprojektowano także towarzyszącą infrastrukturę techniczną lotniska, w tym m.in. oświetlenie nawigacyjne odpowiadające kategorii II  ILS, kanalizację deszczową wraz ze zbiornikami retencyjnymi, sieci elektryczne i telekomunikacyjne oraz przebudowę kolizyjnych sieci.

Zakres głównych prac projektowych


• Prace geodezyjne
• Dokumentacja geotechniczna
• Projekt branż: drogowo-lotniskowej,  oświetlenie nawigacyjne dla kategorii II ILS, odwodnienie wraz ze zbiornikami retencyjnymi i pompowniami wód deszczowych, sieci elektryczne, telekomunikacyjne , wodociągowe, przebudowa kolizyjnych sieci, projekt oznakowania oraz projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych
• Specyfikacje techniczne
• Przedmiary robót
• Kosztorys inwestorski