Inwestor/Zleceniodawca:                Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu/ Mota Engil Central Europe S.A.
Okres opracowania: styczeń 2010 - listopad 2015
Partnerzy: ARCADIS Profil Sp. z o.o. , MOSTY WROCŁAW s.c.
Stadia dokumentacji:                 projekt  budowlany, projekt wykonawczy

 

 

 


Opis zadania projektowego

Zakres dokumentacji obejmuje projekt ok. 22,5 km dwujezdniowej drogi ekspresowej, ok. 4 km drogi wojewódzkiej, 2 węzłów drogowych i 2 miejsc obsługi podróżnych. Ponadto projektuje się przebudowę dróg poprzecznych i budowę wielu dróg dojazdowych, budowę 21 obiektów mostowych (mostów, wiaduktów i przejść dla zwierząt), budowę licznych przepustów, w tym przepustów z przejściami dla zwierząt, budowę ekranów akustycznych, budowę systemu odwodnienia, budowę oświetlenia węzłów i miejsc obsługi podróżnych, przebudowę  sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych i elektrycznych, przebudowę infrastruktury kolejowej, budowę ogrodzenia drogi, zieleń oraz budowę elementów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Droga ekspresowa S 8 jest kontynuacją autostrady A8- Autostradowej Obwodnicy Wrocławia stanowi jedną z najważniejszych dla kraju i regionu tras komunikacyjnych. W wygodny i bezpieczny sposób łączy Wrocław z Warszawą  i siecią innych dróg i autostrad.

Zakres głównych prac projektowych

  • Prace geodezyjne
  • Dokumentacja geotechniczna
  • Projekty branż: drogowej, mostowej, odwodnienia , oświetlenia,  przebudowy i budowy sieci elektrycznych, przebudowy sieci telekomunikacyjnych, wodociągowych i gazowych, przebudowy urządzeń kolejowych, ekranów akustycznych, docelowej organizacji ruchu , projekty rozbiórki obiektów, inwentaryzacja i projekt zieleni, projekt ogrodzeń, projekt kanalizacji kablowej dla systemu zarządzania drogą. 
  • Raport oddziaływania na środowisko i projekty kompensat przyrodniczych
  • Przedmiary robót, specyfikacje techniczne