Inwestor/Zleceniodawca: Gmina Wrocław / Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.                               
Okres opracowania: październik 2011 – październik 2012
Partnerzy:  
Stadia dokumentacji: Koncepcja programowo – przestrzenna

 

 

 


Opis zadania projektowego

Koncepcja obejmuje odcinek ulicy Wyszyńskiego od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej. Zaprojektowano ulicę klasy „Z” z dwoma pasami ruchu w kierunku północnym i jednym pasem ruchu w kierunku centrum miasta, dwutorową linią tramwajową wydzieloną z jezdni i zintegrowanymi przystankami tramwajowo-autobusowymi. Przy jezdni zaprojektowano ścieżki rowerowe, chodniki, zieleń (także parkową) oraz elementy małej architektury. Wszystkie zaprojektowane elementy nawiązują do charakteru otoczenia i zabudowy, łącząc wzbogaconą o linię tramwajową i ścieżki rowerowe funkcjonalność komunikacyjną ulicy i spacerową w rejonie Parku Tołpy.

Zakres głównych prac projektowych

  •  Prace geodezyjne
  •  Opinia geotechniczna 
  •  Koncepcje branż :  drogowej, małej architektury, zieleni, torowiska tramwajowego, tramwajowej sieci trakcyjnej, kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i CO, oświetlenia, przebudowy i budowy elektrycznych linii kablowych SN i nn, sygnalizacji świetlnej, przebudowy sieci telekomunikacyjnych, docelowej organizacji ruchu (oznakowanie poziome, sygnalizacja uliczna)
  • Analiza własności w obszarze koncepcji oraz wypisy z rejestru gruntów
  • Wskaźnikowy koszt realizacji inwestycji