14 września 2016 roku odbyła się Gala Inżynierska w trakcie której po raz dwunasty Wrocławski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa przyznał nagrody zwycięzcom konkursu "Dolnośląska Budowa Roku". II miejsce w konkursie "Dolnośląska Budowa Roku 2015" w kategorii obiekty Budownictwa Inżynieryjnego zajęła zaprojektowana przez Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS-Projekt "Przebudowa i rozbudowa ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu". Przyznaną nagrodę odebrali Prezes Zarządu Marek Suchy oraz główny projektant Marek Sopot.