Ważniejsze realizacje

Dokumentacja projektowa dla równoległej drogi kołowania oraz dróg szybkiego zejścia w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka

Inwestor/Zleceniodawca:      Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka”Sp. z o.o./ Max Bögl Polska Sp. z o.o.
Okres opracowania: kwiecień 2011 – maj 2012
Partnerzy: Podwykonawcy: MOSTY WROCŁAW s.c.; ARCHIKON s.c.; BPBK Sp. z o.o.
Stadia dokumentacji:                 Koncepcja, projekt budowlany, projek wykonawczy, dokumentacja przetargowa dla II etapu

 

 

Czytaj więcej...

Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94we Wrocławiu

Inwestor/Zleceniodawca:                                            Gmina Wrocław (Wrocławskie Inwestycje Sp. zo.o.), MPWiK/ Wrocławskie Inwestycje Sp. zo.o (dla koncepcji i PB) Konsorcjum: Berger Bau ,Max Bögl (dla PW)
Okres opracowania: KPP i PB kwiecień 2008 – maj 2010; PW sierpień 2010 – lipiec 2011
Partnerzy: BIPROGEO-PROJEKT Sp. z o.o.
Stadia dokumentacji: Koncepcja, projekt budowlany, dokumentacja przetargowa,  projekt wykonawczy

 

Czytaj więcej...

Dokumentacja projektowa dla budowy części 2 Autostradowej Obwodnicy Wrocławia – Autostrada A8 od km 13+500 do km 28+368,75 oraz łącznik "Długołęka" od km 0+000 do km 6+235,85

Inwestor/Zleceniodawca:                                       Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu dla PB /konsorcjum firm Strabag/Heilit + Woerner/Dywidag/Mostostal dla PW
Okres opracowania: 2005 – 2007 projekt  budowlany; 2007 - 2010 projekt wykonawczy
Partnerzy: ARCADIS Sp. z o.o. ; MOSTY WROCŁAW s.c. ; MOSTY KATOWICE Sp. z o.o.
Stadia dokumentacji: Projekt budowlany, dokumentacja przetargowa, projekty wykonawcze 

 

Czytaj więcej...