Ważniejsze realizacje

Dokumentacja projekt przebudowy ul. Bardzkiej we Wrocławiu

Inwestor/Zleceniodawca: Wrocławskie Inwestycje/Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o.
Okres opracowania: grudzień 2008 - listopad 2009
Partnerzy: MOSTY WROCŁAW s.c. w zakresie projektów obiektów mostowych
Stadia dokumentacji:         Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

 

Czytaj więcej...

Przebudowa autostrady A-4 na odcinku Legnica - Bielany Wrocławskie (km 91+900 - 153+565) jezdnia północna.

Inwestor/Zleceniodawca:                                         Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu, /Projekt budowlany/ Joint Venture KIRCHNER/BÖGL/BERGER /Projekt wykonawczy/
Okres opracowania: Projekt budowlany 2003 – 2004; Projekt wykonawczy 2005 - 2006
Partnerzy: Profil Sp. z o.o.
Stadia dokumentacji:           Projekt budowlany, dokumentacja przetargowa, projekt wykonawczy

 

Czytaj więcej...

Dokumentacja projektowa dla przebudowy południowej jezdni autostrady A18 na odcinku od km 69+146 do km 70+933 wraz z przebudową węzła „Golnice”

Inwestor/Zleceniodawca:      Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad Oddział w Zielonej Górze / WALTER - HEILIT VERKEHRSWEGEBAU Sp. z o.o.
Okres opracowania: kwiecień 2005 – czerwiec 2006
Partnerzy: Podwykonawcy: BPBK Sp. z o.o. ; ARCHIKON s.c.
Stadia dokumentacji:                               Projekt budowlany, projekt wykonawczy, szczegółowe specyfikacje techniczne

Czytaj więcej...