Ważniejsze realizacje

Dokumentacja projektowa dla przebudowy południowej jezdni autostrady A18 na odcinku od km 69+146 do km 70+933 wraz z przebudową węzła „Golnice”

Inwestor/Zleceniodawca:      Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad Oddział w Zielonej Górze / WALTER - HEILIT VERKEHRSWEGEBAU Sp. z o.o.
Okres opracowania: kwiecień 2005 – czerwiec 2006
Partnerzy: Podwykonawcy: BPBK Sp. z o.o. ; ARCHIKON s.c.
Stadia dokumentacji:                               Projekt budowlany, projekt wykonawczy, szczegółowe specyfikacje techniczne

Czytaj więcej...

Przebudowa autostrady A-4 na odcinku Krzywa - Wądroże Wielkie, od km 61+508 do km 104+100 -jezdnia południowa oraz Krzywa – Legnica od km 61+508 do km91+990 -jezdnia północna.

Inwestor/Zleceniodawca:      Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu, /Projekt budowlany/; STRABAG Sp. z o.o. /Projekt wykonawczy/
Okres opracowania: Projekt budowlany 2001 – 2002; Projekt wykonawczy 2003 - 2005
Partnerzy: Profil Sp. z o.o., MOSTY WROCŁAW s.c
Stadia dokumentacji:                                        Projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacja przetargowa                    

Czytaj więcej...

Przebudowa autostrady A4-Odcinek Wądroże Wielkie – Bielany Wrocławskie km 104+100 – km 153+565 ( jezdnia południowa)

Inwestor/Zleceniodawca:      Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Oddział Południowo–Zachodni we Wrocławiu /Projekt budowlany/; WALTER-HEILIT Verkehrswegebau Sp. z o.o. /Projekt wykonawczy/
Okres opracowania: Projekt budowlany: 2000 – 2001; Projekt wykonawczy 2002 - 2004
Partnerzy: MOSTY WROCŁAW s.c.; Battenberg und Koch
Stadia dokumentacji:                                                      Projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacja przetargowa                   

Czytaj więcej...