Ważniejsze realizacje

Dokumentacja projektowa dla budowy węzła Obwodnicy Śródmiejskiej z ulicą Strzegomską we Wrocławiu z estakadą nad ulicą Strzegomską i torami PKP

Inwestor/Zleceniodawca:      Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu / MOSTY WROCŁAW s.c.
Okres opracowania: 1998 - 1999
Partnerzy: Dokumentacja wykonywana na zlecenie i we współpracy z MOSTY WROCŁAW s.c.
Stadia dokumentacji: Projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacja przetargowa                           

 

Czytaj więcej...