Ważniejsze realizacje

Budowa nowej bazy CARGO – Etap I (Etap I - Budowa płyty postojowej CARGO wraz z drogą kołowania E0) w Międzynarodowym Porcie Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach.

Inwestor/Zleceniodawca:      Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.                                        
Okres opracowania: sierpień 2012 – wrzesień 2013
Partnerzy:                                                                                                                              
Stadia dokumentacji: Projekt budowlany, projekt wykonawczy

 

Czytaj więcej...